Нови филми – Renegades – Ренегати – Филм 2017

  Нови филми с войници неподчиняващи се на закона? О, да!   Тези нови филми са ни най-любими – започват от едно място и свършват на съвсем друго. Има и…