Поне има нови филми за децата. За децата този филм наистина, ще е много забавен. От гледна точка на родителите обаче, буквално първият въпрос, ще е – добре де, кои е спал с голямата стъпка? Първо, не могат да го намерят, после се оказва, че има син! Това как става? Нови филми, нови стратегии […]