Ако не са нови филми по игри, то ще са нови филми по книги! Поне книгата тук не е толкова популярна и дори е публикувана за първи път преди половин век. Представете си авторката, която получава филм чак сега. Да оставим това на страна, аз се равам, че ще мога да видя нещо различно […]