Още нови филми с нисък бюджет? Добре, ще ни попитате „От къде знаем, че е нисък?“ – Веднага ви отговаряме – цветовете на камерите, действията, малко ефекти, едно място или най-много три, малко участници. Доста евтина комбинация, но понякога тези филми се превръщат в достатъчно интересни за да съберат аудиторията. Въпросът е, какво толкова […]